Rodičovství

9 Hodnoty pro výuku vašeho dítěte

Pomáhání dětem rozvíjet odpovědnost, upřímnost a respekt je obvykle považováno za stejně důležité jako učení čtení nebo porozumění dovednosti. Existuje spousta skvělých hodnot, které můžete naučit vašemu dítěti, které mu může pomáhat vyhnout se nátlaku nebo pokušení přizpůsobit se požadavkům spotřebitelské kultury. Je důležité zvážit, jaké hodnoty chcete učit své dítě a zjistit, jaké jsou nejlepší způsoby, jak tyto hodnoty vkládat do vašeho dítěte.

Jeden z nejlepších způsobů, jak učit děti svým hodnotám, je vést příkladem. Pokud chcete, aby vaše dítě vyrostlo, aby bylo úctyhodné, soucitné a čestné, musíte se o tyto kvality usilovat v sobě. Vaše lekce mohou být rychle zapomenuty, pokud vaše děti sledují, že jste v rozporu s tím, co se snažíte učit.

9 Hodnoty pro výuku vašeho dítěte

1. Poctivost

Jak děti roste, vlivy, jako jsou například přátelé nebo média, je mohou naučit lhát. Je důležité zabránit tomu, že posilujeme hodnotu čestnosti. Děti se často obávají, že budou zatknuty, a tak jim dovolte, aby věděli, že budete mít vždy čas na to, abyste je mohli poslouchat. Potřebují svou odvahu, že vám řeknou pravdu, ale postupujte s jakýmikoli pokutami, které jste uvedli. Pokud se vrátíte zpět k vašemu slovu, je to příklad nečestného jednání, které může být protichůdné.

2. Zdvořilost a respekt

Děti učí respekt doma založené na tom, jak se rodiče a ostatní ve svém životě navzájem zacházejí. Vaše dítě se bude snažit modelovat vaše chování, takže pokud jste zdvořilý, použijete "prosím", "jste vítáni", "děkuji" a podobné fráze, Vaše dítě bude následovat. Důležité je také učit vaše dítě, jak respektovat názory a majetek ostatních, aby mohl vytvořit zdravé vztahy.

3. Vděčnost

Může být příliš snadné vzít ostatní za samozřejmost a zapomínat na to, že ostatní jsou oceněni. Učte své dítě, aby byl každý den vděčný, a to i za malé věci, jako je úsměv nebo dobré počasí. Připomeňme mu, že život je požehnáním a nikdo nemá výhody, které má, jako je jídlo, přístřeší, přátelé, pěkné oblečení atd. Pomáhá tomu, aby vaše dítě pochopilo, že ho bude více ocenit tím, co má.

4. Šlechetnost

Je snadné se zachytit v tom, co chcete, a to platí zejména pro děti. Vyučování o důležitosti sdílení doma může pomoci vašemu dítěti naučit se komunikovat s ostatními, když přichází čas do školy. Zvažte přijetí charitativní příčiny, jako je dárcovství oděvů nebo jídlo, což může pomoci dětem učit důležitost štěstí.

5. Odpuštění a soucit

Ti, kteří nejsou schopni odpustit, mohou vyrůst, aby byli trpčí. Bez ohledu na to, zda je úmyslné, lidé mohou čas od času jednat špatně a je důležité tyto lidi odpustit a ukázat jim soucit, spíše než držet zášť, který vás jen ublíží. Chcete, aby vaše děti byly šťastné, ne trpké a rozčílené. Vyučování vašeho dítěte, aby vám pomohlo odpustit a přemístit minulé věci, vám může usnadnit zdravější způsob myšlení.

6. Vytrvalost

Lidé nejsou perfektní a často potřebují několik pokusů, než můžeme úspěšně zvládnout úkol. Lekce vytrvalosti začíná, když děti jsou mladé, učí se živit se, chodit nebo mluvit. Děti v tomto věku se pravděpodobně budou snažit, ale jak se stanou staršími, začnou se porovnávat s ostatními, což může přinést pocity nedostatečnosti. Jako rodič nechal vaše dítě vědět, že jste na něj vždy pyšný a když se cítí odradený, snažte se ho přimět k správnému řešení, aniž byste pro něj prostě řešili nějaký problém. Pokud se vaše dítě naučí trpět v mladém věku, pak jakmile zestárne, bude mít vždy touhu vynaložit maximum.

7. Pokora

Pokora je často přehlížena, ale je to zásadní kvalita. To nutně neznamená, že chybějí hrdost na vaše úspěchy, ale odkazuje na to, že máte odvahu omlouvat se, když jste udělali něco špatného. Dobrý rodič bude zdůrazňovat důležitost upřímné omluvy.

8. Odpovědnost

Zodpovědné děti se stanou odpovědnými dospělými. Je důležité učit děti, aby převzaly zodpovědnost za dobré a špatné akce, které dělají. To pomáhá zabránit vašim dětem v tom, aby se stali chytlavými jedinci, kteří se vždy pokoušejí obvinit ostatní za věci, které udělali špatně.

9. Láska

Rodiče věří, že děti jsou přirozeně láskyplné a láskyplné, ale aby to trvalo, budete muset vzrušit emoce. Ukažte lásku a náklonnost k ostatním před svým dítětem a buďte štědří, když projevujete lásku a lásku ke svému dítěti také. Překvapte své dítě milujícími gestami, jako je sklouznutí poznámky do knižního sáčku nebo promyšlená gesta v nečekaných okamžicích.

Chcete-li se naučit, jak učit své děti dobrým hodnotám, podívejte se na níže uvedené video: